Час по мечти

Колко е важно да мечтаем? Как се раждат мечтите и как ги споделяме с другите? Как тази тема е свързана с обикновените неща, които правим всеки ден? На това беше посветен урокът, който Мария Веласкес проведе с ученици от 2.в и 3.в клас на 75. ОУ „Тодор Каблешков“. Мария е учител по изобразително изкуство, специалист „Подкрепа на училищни екипи“ във фондация „Заедно в час“ и голям приятел на нашето училище.

По време на урока тя провокира децата да дискутират, да правят избори и да ги аргументират. Всеки ученик изработи свой дневник с корица-колаж на мечтите си и го представи пред останалите.