Цветна изненада

Първа пролет дойде в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ с красива инсталация с цветя, поднесена като изненада от г-жа Галина Илиева, преподавател по физическо възпитание и спорт и ръководител на мажоретните състави в училището.

Този подарък създаде чудесно настроение за всички учители и ученици.