училище през 2021

Желаем Ви успешна година, пълна със здраве, радост и много ново знание!
 
От 4ти януари класовете от 1ви до 4ти се връщат на училище в присъствена форма на обучение.
 
5ти до 7ми клас продължават учебните си занятия дистанционно до края на месец януари.