Училище в музея

На 26.02.2019 г. ръководството на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, екип от учители, ученици и родители присъстваха на тържественото откриване на проект „Училище в музея“ със съдействието на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ и като съвместна инициатива между Министерство на образованието и науката и Министерство на културата. В официалната част тържествено слово произнесе г-жа Милена Дамянова, председател на Парламентарната комисия за образование и наука в 44. Народно събрание, г-н Николай Кънчев, редактор на в-к „Аз буки“ и д-р Екатерина Цекова, директор на Политехнически музей, София. Срещата продължи в оживена дискусия с участието на г-жа Дамянова за ползите и преимуществата, които се предоставят на децата, когато учебният процес се води извън класната стая. Нашето училище е включено в пилотната част на проекта и още през март месец ще бъдат проведени открити уроци по природни науки, по време на които учениците ни ще експериментират, творят и разкриват научни загадки.
 
Екипът на училището изказва специални благодарности на г-жа Надя Кантарева-Барух за съвместната дейност и перспективните възможности, които са в подкрепа за развитието на училището ни.