Училище в музея

Ученици от петите класове на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ участват в проекта „Училище в музея“, организиран благодарение на издателство Аз-буки и Националния политехнически музей. Днес посещението с учебна цел бе насочено към наблюдение на различни физични закони, експерименти и тяхното научно обяснение. На учениците бе поставена творческа задача, като всеки един от тях трябваше да избере експонат от музейната експозиция, за който да събере и обобщи допълнителна информация и през следващата седмица, когато предстои второто посещение по проекта, да я представи на останалите.