Училище в музея 2

Една прекрасна образователна инициатива на национални издателство „Аз-буки“ и Национален политехнически музей. Петдесет наши ученици проведоха своето второ посещение в музея, където повече от два часа изучаваха с любопитство тайната на звука, издаван от музикалните инструменти. Децата най-много се забавляваха, когато станаха следотърсачи на експонати и всеки един трябваше да направи кратко представяне на неговия екземпляр от музейната експозиция. Усимвките греят, виждате ли?!