Извънкласни дейности

за да бъдем нещо повече от училище

„Театрално ателие“ с преподавател Румен Райнов: