Лава Коцева

 Директор

 

мейл: l.kotseva@ou75sofia.com


 

Миглена Чавдарова

заместник-директор учебна дейност

 

мейл: m.chavdarova@ou75sofia.com

Айтен Хасанова-Неджиб

заместник-директор административно-стопанска дейност

 

мейл: a.nedzhib@ou75sofia.com

 
Списък на служителите
Брой служители: 90

 

Име Длъжност
АНГЕЛ ИЦКОВ СИРАКОВ медиатор
АНГЕЛИНА ДОНЧОВА ЯНКОВА старши учител
АНГЕЛИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА старши учител
АНИТА РАЙКОВА КОЛАРОВА старши учител
АНТОН ИВАНОВ АНТОНОВ старши учител
БИЛЯНА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА помощник на учителя
ВАНЯ БОРИСОВА КАБАИВАНОВА старши учител
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА учител
ВЕНЦИСЛАВ ИЛ ВЕЛИСЛАВОВ старши учител
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА старши учител
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ТОНЕВА старши учител
ГАЛИНА СТАМЕН ДАНГУЛОВА старши учител
ГАЛИНА ТАНЧЕВА ИЛИЕВА старши учител
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГАНЕВ старши учител
ДАНИЕЛА СЛАВЧОВА ЧЕРЕШАРОВА старши учител
ДАРИНА ЕВТИМОВА СПАСОВА домакин
ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА ПАНАЙОТОВА начален учител
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СТОЯНОВА учител
ДИАНА ГЕОРГИЕВА НУНЕВА педагог. съветник
ДИАНА РОМАНОВА МАНОВА помощник на учителя
ДИМИТЪР МАНЕВ ДИМИТРОВ огняр
ЕЛЕНА Е ИВАНЧЕВА- МИТРОВА старши учител
ЕМИЛ ЙОСИФОВ ИВАНОВ старши учител
ЖАНА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА старши учител
ЖИВКА БОЯНОВА СТЕФАНОВА технически сътрудник
ЗОРКА ОГНЯН КОСТАДИНОВА хигиенист
ЗОРНИЦА ЖИВКОВА ФИЛИПОВА старши учител
ИВАНКА СТЕФАНОВА ДУХАЛОВА старши учител
ИЗАБЕЛА ГЕНАДИЕВА СПАСОВА старши учител
ИЛИЯ РАЙЧЕВ ИЛИЕВ медиатор
ИЛИЯНА ЖЕКОВА ХАРБАЛИЕВА старши учител
ИРИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА старши учител
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА старши учител
ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА МАНОВА старши учител
КАТЯ ВЕЛИЗАРОВА ЕВСТРАТИЕВА старши учител
КРАСИМИР БОНЧЕВ ИВАНОВ лице защита лични данни
КРАСИМИР ИВАНОВ КИСЪОВ старши учител
КРАСИМИРКА ГЕОРГ ТОДОРОВА куриер
ЛАВА ТРИФОНОВА КОЦЕВА директор
ЛИЛИЯ МИНКОВА СТАНЕВА библиотекар
ЛУКАН КИРИЛОВ ЛУКАНОВ огняр
ЛЮБА ЦАНКОВА СТОИМЕНОВА учител
ЛЮДМИЛА ЛЮБЧОВА ПЕТРОВА учител
МАРИАНА БОРИСОВА ПЕТРОВА старши учител
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА старши учител
МАРУСЯ ДИМИТРОВА К-ВЛАДИМИРОВА учител
МИЛЧО ЦАНКОВ ВЛАДИМИРОВ старши учител
МИМИ ПЕТРОВА ИВАНОВА старши учител
МИРОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ младши учител
НАДЕЖДА КИРИЛОВА ИВАНОВА хигиенист
НАДЕЖДА СТЕФАН ДИМИТРОВА старши учител
НАТАША АЛЕКСАНДР ИВАНОВА помощник-учител
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ счетоводител
ПАВЛИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА старши учител
ПЕЛАГИЯ РАНГЕЛОВА ЙОЛОВА старши учител
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ старши учител
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ПРИХОВА старши учител