Ученическият съвет проведе избори за ново ръководство

Учениците от прогимназиален етап на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ проведоха Общо събрание, на което избраха новото ръководство на Ученическия съвет. Всички желаещи представиха своите концепции за развитието на училището и дадоха конкретни обещания какво ще променят през идната учебна година. При демократично проведени избори с бюлетини младежите гласуваха за:

Дидо Веселов – председател

Сашко Сашков – заместник-председател

Цвети Стоянова – заместник-председател

Яна Маринова – заместник-председател

 

Участието в Ученическия съвет е доброволно. През последната година младите лидери осъществиха успешно много училищни инициативи.

Ръководството и екипът на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ пожелава на Ученическия съвет да бъдат неуморни и непоколебими в постигането на важните задачи, промени и мечти! Защото заедно можем да постигнем всичко!