Ученическите проекти правят географията още по-интересна

Възлагането на проекти е един от любимите подходи на преподавателката по география Виолета Бимбова-Туфан. Нейните ученици често изработват табла и триизмерни макети за строежа на Земята, биологичното разнообразие, природните ресурси или различните националности. Една от последните им задачи е да подберат и покажат 10 любопитни факта за избрана от тях държава. Формата на представяне е според личните предпочитания.

Юлиян Максимов от 7. Б клас изработва видео за далечната и малко позната Исландия. Той внимателно подбира фактите от интернет и ги подрежда така, че да са интересни на съучениците му. Юлиян е един от участниците в Академия „Чаплин“ и в проекта „Номадска класна стая“, където упражнява операторско майсторство и видео монтаж. Тези умения му помагат и в класната стая.