Ученици ще наблюдават замърсяването на въздуха около 75. ОУ

Ученици от 5.Б клас създадоха мрежа за наблюдение на замърсяването на въздуха с прах около 75. ОУ „Тодор Каблешков“.

По време на открит урок по Човекът и природата с г-жа Йорданка Мирчева-Гайдаржи учениците анализираха проблема от различни гледни точки, като последователно влязоха в ролите на учени, инженери и учители. Така най-напред изследваха основните замърсители; след това обсъдиха възможни решения и накрая коментираха образованието, възпитанието и създаването на навици за опазване на природата.

Учениците поставиха на различни места в училището специално обработени картончета, по които да полепва праха във въздуха. Така те ще проследяват какво е замърсяването в класните стаи и около училището.