Ученици пресъздадоха пътя на ромския етнос по време на работилница с доброволци

Ученици от 5-ти и 7-ми клас направиха карта, изобразяваща придвижването на ромския етнос от Азия до Африка и Европа, по време на работилница с доброволката Мария от Испания. Пътят започва от региона Панджап между Индия и Пакистан, преминава през Иран и Турция, за да достигне нашия континент.

Мария разказа любопитни факти за престоя на ромите на всяка от тези територии, причините за непрестанното движение на етноса и превръщането му от номадска в полуномадска и уседнала общност.

Срещите с Мария винаги са очаквани с нетърпение и се помнят дълго, защото за нашите ученици те са постоянно, емоционално и все по-дълбоко опознаване на техните корени.