Ученици от начален етап посетиха химическите лаборатории на БАН

Ученици от 3. клас посетиха Института по органична химия и фитохимия към Българската академия на науките. Бяха посрещнати от екип от доценти и професори, заедно с проф. Куртева – директор на института.

Проф. Долашка запозна подробно учениците със значението на науката химия, като акцентира на изследванията по два глобални въпроса:

1. Опазването на природата.

2. Извличането на чисти съставки от растителния и животинския свят за получаване на лекарства и други продукти, полезни за нашето здраве. Целта е науката да работи заедно с бизнеса.

Домакините показаха на децата изработването на активен въглен от костилките на кайсии и маслини, действието на активния въглен, изолирането на ценни вещества от слуз на охлюви и кръв от рапани за производството на козметични продукти и добавки. Голям интерес за учениците бяха лабораториите и апаратурата, с която се правят изследванията и разработките. Проф. Долашка обясни на децата, че екипната работа е много важна и води до ефективни резултати и награди.

Всички се снимаха заедно пред портретите на българските химици.