Участие на кръгла маса „Добри практики за ограмотяване и задържане на учениците от ромски произход“

Г-жа Лава Коцева, директор на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ и г-жа Галина Тимова, заместник-директор, представиха добри практики на кръгла маса за „Добри практики за ограмотяване и задържане на учениците от ромския етнос“, състояла се в 136. ОУ“Любен Каравелов“. Събитието бе открито от д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град, която насърчи присъстващите участници за повече споделяне и сътрудничество за обмен на успешно работещи практики. Г-жа Коцева представи промените в нашето училище пред професионалната общност и акцентира върху трудностите, които срещаме в ежедневната работа. Г-жа Тимова разказа за дигиталната политика, която се провежда в 75. ОУ и за нашите важни цели – училището да бъде атрактивно и интересно за всяко дете.