Уроци за водата обогатиха часовете по различни учебни предмети

През тази учебна година, защитавайки гордо признанието, че сме Екоучилище, отново следвахме 7-те стъпки и работихме по тема „ВОДА“. В стъпка пет, която е „Връзка с учебната програма“, четирима преподаватели от различни предметни области в прогимназия направиха уроци, посветени на темата.

При г-жа Йорданка Мирчева-Гайдаржи в кабинета по химия и физика учениците създаваха комикси, посветени на „Кръговрата на водата“.

По човекът и природата с г-жа Таня Велева учениците се запознаха с различните замърсители на водата и начините за нейното пречистване, като изработиха информационно табло.

По география с г-жа Виолета Бимбова-Туфан учениците се запознаха с водата в човешкото тяло и нейното важно значение за здравето на човека, изчислявайки за всеки по отделно процента вода в неговото тяло и създавайки фигура в естествен ръст върху картон, изрисувана на 70% с формулата за водата.

Четвъртият проведен урок е „Water is life“ на г-жа Антоанета Карацанева в час по Английски език и премина вълнуващо с дискусия по темата и експеримент, онагаледяващ как чрез филтриране през няколко слоя различни материали като памук, активен въглен, речен пясък и чакъл може да се пречиства вода или чрез използване силата на UV-лъчите, които убиват бактериите и вирусите във водата.