Умножение на многоцифрени числа – открит урок в 4. Д клас

Учениците на г-жа Снежана Славкова от 4. Д клас демонстрираха умения за умножение на многоцифрени числа с преминаване по време на открит урок по математика. Те решаваха разнообразни задачи – изчислителни и текстови. Преди това посочиха кои са най-важните причини да се учи математика и изпяха тематична песен за настроение.