Умението да търсиш решение – открит урок в 4.“Б“ клас

Бързина и точност при смятане показаха учениците от 4.Б клас в открит урок на тема: „Деление и умножение на многоцифрени числа с едноцифрено“.

Г-жа Зорница Филипова предизвика своите възпитаници със серия от сложни задачи, които изискваха разнообразни умения – логическо мислене, пресмятане в няколко стъпки, намиране на неизвестно число, измерване и изчисляване на лице. Наред с това четвъртокласниците показаха умения да не се отказват при трудности, да търсят различни пътища към решението и да работят фокусирано, за да постигнат целта си.

Гостите получиха като подарък симпатични зайчета, изработени от учениците, за да запазят усмихнат спомен от открития урок.