Три думи, които побеждават страха

„До теб съм!“ – тези думи, изречени с грижа и обич, изразяват в най-пълна степен същността на психологическата подкрепа в нашето училище. Всеки ден много деца ги чуват и благодарение на това вървят напред с усмивка, развиват се и побеждават, въпреки трудностите, които стоят пред тях.

Благодарим на нашите невероятни психолози и ресурсни учители – те са Чудо! ❤

Таблото показва работата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ с ръководител Соня Ковчезлиева.