С усмивка и грижа ученето е лесно и приятно – открит урок по математика в 3. Г клас

Как се дели на половинки и третинки? Това показаха по време на открит урок по математика учениците от 3.Г клас с класен ръководител г-жа Христина Герджикова

Часът започна с интересна игра за припомняне на таблицата за умножение и деление, наречена „пиано“. В нея децата са със затворени очи и отговаря само този, когото госпожата докосне.

След това учениците решаваха множество разнообразни задачи, свързани със ситуации от ежедневието.