СЪОБЩЕНИЕ

След заседание на Комисията по подбор на персонал във връзка с обявени свободни работни места в 75. ОУ „Тодор Каблешков“, до събеседване бяха допуснати следните кандидати:

За длъжност „лице по защита на личните данни“:

 1. Райна Петрова Галчева
 2. Йорданка Иванова Мирчева-Гайдаржи

За длъжност „технически секретар“:

 1. Паулина Ненчева Ненова
 2. Галя Стефанова Трайкова

За длъжност „учител в начален етап“:

 1. Надя Любенова Гочева
 2. Теодора Владимирова Карадакова

За длъжност „учител по математика“:

 1. Станил Петров Янъков

За длъжност „заместник-директор УД“:

 1. Миглена Емилова Чавдарова
 2. Александър Емилов Манов
 3. Ангел Иванов Гечев
 4. Цветомир Мариянов Маринов
 5. Радослава Богданчева Михалкова

Интервютата с допуснатите кандидати ще се проведат на 26.01.2024 г., от 14:00 часа, в учителската стая на 75. ОУ „Тодор Каблешков“.