Съвместна Коледна работилница с ПГСС „БУЗЕМА“

На 9 декември в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се проведе Коледна работилница по инициатива на Професионалната гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“. Гимназистите, които са специалисти по красивите аранжировки, показаха на по-малките ученици как да комбинират естествени материали и с малко усилия да получат оригинална празнична украса. Всички си тръгнаха въодушевени от приятната среща и си обещаха съвместните инициативи да продължат.