Старинен куклен театър оживя в кабинета за допълнителна подкрепа

На 21 март отбелязваме Световния ден на кукления театър, едно от най-древните изкуства в света. През 2003 г. Международният съюз на куклените театри към ЮНЕСКО обявява този ден за празник, за да подкрепи популяризирането на кукленото изкуство. А то има важна роля – да намали злото и враждебността сред хората, да им напомня за тяхното детство, радости и мечти.

По случай Международния ден на кукления театър децата в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ имаха възможността да се докоснат до куклен театър, който е на повече от 200 години. Изработен във Виена, той днес се запозна с нашите ученици, които вдъхнаха живот на куклите. В кабинета за допълнителна подкрепа на психолога се разиграха няколко приказки и етюди, а вратите за зрители бяха отворени.