Споделяне на добри практики след ОРЕС

75. ОУ „Тодор Каблешков“ беше домакин на работна среща за споделяне на добри практики, насочени към преодоляване на пропуските след обучението от разстояние в електронна среда. Форумът е по инициатива на директора на училището Лава Коцева и във връзка с годишната програма на РУО София-град за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи. Със свои презентации в срещата участваха гостите от:

  • 37. СУ „Райна Княгиня“, представено от директора Цветомира Георгиева и Диана Минева, учител по БЕЛ;
  • 67. ОУ „Васил Друмев“, представено от директора Галина Велинова;
  • 136. ОУ „Любен Каравелов“, представено от зам.-директора Мария Костова;
  • Фондация „Образователно сътрудничество“, представена от Анна Портарска, председател на УС и Албена Йотова, която демонстрира платформата за четивна грамотност https://learnandplay.space/

75. ОУ „Тодор Каблешков“ сподели своя опит чрез презентациите на:

  • Виолета Бимбова-Туфан, преподавател по география, която обобщи успешни практики от своите часове и от тези на колеги от прогимназията;
  • Алекса Секиранова, учител в начален етап и Йорданка Мирчева-Гайдарджи, преподавател по Човекът и природата, които акцентираха върху приобщаването на родителите към училищния живот;
  • Соня Ковчезлиева, психолог в училището, която представи образователния театър като иновативен подход за ангажиране на учениците и за работа с деца със СОП.

Участниците в работната среща се обединиха около мнението, че подобни дискусии са много полезни, тъй като предизвикателствата пред директорите и учителите са сходни и обмяната на опит улеснява намирането на ефективни решения.

В началото на форума ученици от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ поздравиха присъстващите с музикална програма, която трогна всички и създаде невероятна атмосфера.