Списък с необходимите материали за първи клас

Уважаеми родители на първокласници,
На Вашето внимание е списъкът с материали, необходими за учениците от първи клас:

СПИСЪК С ПОМАГАЛА ЗА ПЪРВИ КЛАС[2870]