Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година

 

Уважаеми родители,

На първо класиране в 75. ОУ“Тодор Каблешков“ са приети следните деца за ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година: