Социален цирк в училище

  1. ОУ“Тодор Каблешков“ бе съорганизатор в провеждането Мини Арт Фест 9 на 02.06.2019 г. в кв. Факултета. Любителите на цирковото изкуство изпълниха концертната зала на читалище „Ромски таланти – 2016“, където малки и големи се наслаждаваха на акробатични номера и изненади. Много ученици и техните родители бяха сред гостите на авангардния спектакъл, а младежи от ученическия съвет сформираха доброволчески екип, който да съдейства с подготовката и провеждането на събитието.
    Концепцията за „Социален цирк“ възниква в Европа през последните години на 20 век и набира популярност като подход за овластяване на уязвими групи с цел тяхната по-добра интеграция в обществото. Основната идея е чрез обучение в елементи на цирковото изкуство, целевата група да придобие базисни умения, които да увеличат шансовете за по-добра интеграция в обществото. Подходът надгражда съществуващи вече психо-драма и ролеви игри, като съчетава физическите упражнения и уменията за постигане на баланс и синхрон с психологическата помощ свързана с придобиване на нови социални и комуникативни умения.