„Свръзка в час“ дариха техника за учениците на 75.ОУ

Емма Костова и Христина Спасова дариха на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ лаптоп и принтер, които да бъдат използвани от учениците в допълнителното обучение през лятото и след това при нужда. Емма е в 11. клас и казва, че за нея е много важно да бъде полезна на някого. Двете с Христина решават да помагат на деца, които нямат възможност да се включат в дистанционното обучение, като разлепват по улиците обяви, с които призовават хората да дарят използвани устройства. Идеята им има успех, с тях се свързват напълно непознати хора, а Емма и Христина се грижат техниката да стигне до децата, които имат най-голяма нужда от нея. Младите дами са нарекли екипа си „Свръзка в час”. Дарението беше прието с благодарност от директора на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ Лава Коцева.