Ръководният екип на 75. ОУ е на директорска среща на ЦМДТ“Амалипе“ в гр. Пловдив

Ръководството на нашето училище взе участие в Националната среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование, организирана от ЦМДТ „Амалипе“. През втория ден приветствие отправи г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Срещата премина в конструктивна работна дискусия, по време на която министърът и директорите обсъдиха в пряк диалог важни въпроси, касаещи отпадането от училище, иновациите, дигиталните компетентности и др.