Разбери как можеш – гласът на децата променя София

Представители на Сдружение „Безопасни детски площадки“ и на Националната мрежа за децата се срещнаха онлайн с ученици от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в изпълнение на проекта „Разбери как можеш“, финансиран по програма Социални иновации на Столична община. Той предвижда по-добро информиране на младежите и възрастните за начините как да подават сигнали при нередности, да реагират, ако са жертва или свидетели на престъпления. Тема на разговора беше активното гражданство и възможностите децата да участват със свое мнение в промяната на града, в който живеят. Учениците от 75. ОУ бяха поканени да се включат в кампанията „Децата питат кмета“ като зададат своите въпроси към местната власт.

Сдружение „Безопасни детски площадки“ предостави на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ табла и джобни наръчници  с важни номера, на които децата могат да подадат сигнал в неприятна ситуация, както и две интересни книги за будителите и будителките от нашата история.

„Светът няма да бъде разрушен от тези, които вършат зло, а от тези, които ги наблюдават, без да правят нещо по въпроса.“
Алберт Айнщайн