Пътешествие в историята

Ученици от 4-ти клас посетиха музейната сграда на Националната галерия. Там бяха посрещнати от лъчезарен водещ, който с голям ентусиазъм разказа за периодите през, които е преминала сградата и представи музейните експозиции по изключително интересен и забавен начин. 
Учениците го слушаха и гледаха с огромен интерес.  Специално за нашата група беше организирано ателие за изработване на мартеници. На децата бяха припомнени българските традиции и всички се насладиха на работата с естествени материали. Посещението запали искрата към познаването на историята и културата ни и това мотивира учителите да продължават с подобни инициативи.