Първо заседание на Ученическия съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Днес, на 08.02.2019 г., се проведе първото заседание на Ученическия съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“ с представители на прогимназиален етап. Виолета Бимбова-Туфан, заместник-директор и Галина Тимова, заместник-директор, представиха на учениците принципите на демократичната общност и насърчиха младежите да обединят усилията си за създаване и развиване на ученическо самоуправление. На следващото заседание, което ще се проведе на 13.02.2019 г., всички желаещи да поемат ръководни функции в съвета, ще представят своите кандидатури, след което ще бъдат организирани избори за председател и заместник-председатели на Ученическия съвет. Ръководството на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще подпомага и насърчава всички инициативни и отговорни млади хора, които се обединяват около градивни идеи и работят за постигането им.