Първи студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в базовото 75. ОУ

Учебната година за студентите-задочници от СУ „Св. Климент Охридски“ вече е в разгара си. Първи практически занимания в 75.ОУ „Тодор Каблешков“ днес проведоха студенти III курс, специалност „Социална педагогика“ и студенти V курс – „Педагогика“. От 2019 година 75.ОУ е базово училище към Софийския университе. При нас на практически упражнения ще могат да провеждат студенти от катедра „Социална педагогика и социално дело“ и катедра „Начална педагогика“ от Факултета по науки за образованието и изкуствата, както и студенти от Факултета по педагогика. Ценният опит на нашите педагогически специалисти ще бъде предаден на бъдещите колеги от различни педагогически специалности. Тези взаимодействия ще имат особено благоприятен ефект върху учениците ни, които ще имат възможност да контактуват с различни млади и мотивирани бъдещи педагози, а обменът на добри практики между колегите, ще повиши екипната работа и ще обогати методически учебния процес. Приветствено слово произнесе г-жа Лава Коцева, директор на 75.ОУ „Тодор Каблешков“, в което насърчи младите специалисти да се върнат в училище един ден, когато завършат, защото има нужда от тях. Хоспетирането бе проведено от асистент Петков и докторант Г. Тимова, която е заместник-директор в училището.