Първи демократични избори за председател и заместник-председатели на Ученическия съвет