Проф. д-р Георги Иванов от Тракийския университет изнесе лекция

На 06.03.2019 г. проф. д-р Георги Иванов и докторант Ангелина Калинова от Тракийски университет, Стара Загора, проведеха открит урок и обучение на учителите от начален етап по предмета Технологии и предприемачество на тема „Клуб за помиряване“. Професорът демонстрира нов подход към четвъртокласниците, акцентиращ върху развиване на емоционалната интелигентност. Той показа различни техники как учителите могат да прилагат повече свобода в работата си по предмета. Обучението премина под прецизната координация на представители на издателство „Просвета“.