От 03.06.2019 г. педагогическите специалисти на 75.ОУ “Тодор Каблешков” работят по проект “Подкрепа за успех” с часове за допълнително обучение по време на лятната ваканция по български език и литература, математика и природни науки.

График на часовете по проект “Подкрепа за успех”

 

 

 

 

Въпросник