Проекти

... защото утре ще сме по-добри

От 03.06.2019 г. педагогическите специалисти на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ работят по проект „Подкрепа за успех“ с часове за допълнително обучение по време на лятната ваканция по български език и литература, математика и природни науки.

График на часовете по проект „Подкрепа за успех“

 

 

 

 

Въпросник