Пробно НВО за четвъртокласниците

Месец преди Националното външно оценяване учениците от 4-ти клас тестваха знанията си на два изпита – по български език и литература и по математика. Пробното НВО се проведе в два поредни дни, в условия, аналогични на тези, при които ще протече реално. Учениците бяха разпределени в зали, различни от класните им стаи, нанасяха отговорите си в бланки, подобни на тези, които ще получат на НВО и трябваше да преминат през всички задания за 60 минути.

Четвъртокласниците ще продължат да се подготвят, за да покажат най-доброто в края на май.