Прием I клас

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година, регистрирането и кандидатстването ще се извърши в периода от 19 април 2021 г . до 28 май 2021 г. /до 18:00 часа/. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително трябва да се запознае с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/

PDF icon СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon Заповед за утвърждаване на план прием

Желаем успех на всички кандидати!

Списък на приетите ученици на първо класиране за учебната 2021/2022 г.

Списък на приетите ученици на второ класиране за учебната 2021/2022 г.

Списък на приетите ученици на трето класиране за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

75. ОУ „Тодор Каблешков“ обявява 110 (сто и десет) свободни места за прием в I клас за учебник 2020/2021 година

В период от 21.04.2020 до 25.05.2020 г. можете да подадете заявление за прием в клас клас в канцеларията на училището или на e-mail: info@ou75sofia.com

 

Прилежащи райони-прием-1клас-учебна 2020-2021

График-прием-1клас-учебна 2020_2021

заявление 1 кл

Списък на приетите ученици в I кл. на първо класиране за учебната 2020/2021 г.

Списък на приетите ученици на второ класиране за учебната 2020/2021 г.