Уважаеми родители,

75. ОУ “Тодор Каблешков” обявява 110 (сто и десет) свободни места за прием в I клас за учебната 2019/2020 г.

В периода от 15.04.2019 до 15.05.2019 г. вкл. можете да подадете заявление за прием в първи клас в канцеларията на училището.

 

Прилежащ район на 75. ОУ”Тодор Каблешков”: