Прием I клас

Прием за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването за 1 клас се осъществява в периода 29.04.24 – 31.05.24 г.

Можете да подадете кандидатурата на Вашето дете по електронен път, като създадете профил в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас или като актуализирате данните във вече съществуващ такъв. Ще имате възможност в профила на детето да отбележите избираемите учебни часове, които бихте искали то да изучава в I клас, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да заявите кандидатури за повече от едно училище.

Може да подадете заявление за кандидатстване в първи клас и в канцеларията на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, като е необходимо да носите акт за раждане на детето.

Първото класиране на приетите ученици ще бъде обявено на 3 юни.

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година, регистрирането и кандидатстването ще се извърши в периода от 19 април 2021 г . до 28 май 2021 г. /до 18:00 часа/. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително трябва да се запознае с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/

PDF icon СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. клас в общинските училища на територията на Столична община

PDF icon Заповед за утвърждаване на план прием

Желаем успех на всички кандидати!

Списък на приетите ученици на първо класиране за учебната 2021/2022 г.

Списък на приетите ученици на второ класиране за учебната 2021/2022 г.

Списък на приетите ученици на трето класиране за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

75. ОУ „Тодор Каблешков“ обявява 110 (сто и десет) свободни места за прием в I клас за учебник 2020/2021 година

В период от 21.04.2020 до 25.05.2020 г. можете да подадете заявление за прием в клас клас в канцеларията на училището или на e-mail: info@ou75sofia.com

 

Прилежащи райони-прием-1клас-учебна 2020-2021

График-прием-1клас-учебна 2020_2021

заявление 1 кл

Списък на приетите ученици в I кл. на първо класиране за учебната 2020/2021 г.

Списък на приетите ученици на второ класиране за учебната 2020/2021 г.