Представяне на добри практики

75. ОУ се включи в представянето на добри практики за работа с деца и ученици, организирано от Министерството на образованието и науката и Синдикатът на българските учители. Със своите презентации учителите Таня Велева и Виолета Бимбова-Туфан разказаха как повишихме интереса на децата към ученето и как станахме Екоучилище.