Практическо изследване в час по Човекът и природата в шести клас

Какви са приликите и разликите между чугуна и стоманата, какви са свойствата и значението им – това изследваха учениците от 6. Б клас по време на открит урок по Човекът и природата с г-жа Таня Велева. Задачите бяха свързани с извличане на информация от текст, анализ и формиране на изводи. Акцент беше поставен върху практическото приложение на наученото.