Празник на буквите в 1.“А“ клас

В последния ден преди Великденската ваканция учениците на г-жа Геновева Атанасова-Лазарова от 1.“А“ клас отпразнуваха най-важния си успех през учебната година – това, че вече са грамотни.

В тържеството се разигра спор между Букварчето и Читанката кой е по-нужен на децата, но накрая стана ясно, че всеки от тях има своя принос, за да се отвори пътят към големия свят на книгите.

Празникът на буквите беше внимателно подготвен до най-малкия детайл – гостите бяха посрещани с подарък на входа и отбелязвани по списък; децата бяха изработили миниатюрни книжки – малки Букварчета, които раздадоха за спомен на присъстващите, а за снимките накрая беше украсена специална рамка – отново с помощта на талантливите първокласници. Музикалният педагог г-жа Людмила Стоянова добави неповторимо настроение с прекрасните песни и танци, избрани за класа. Родителите не бяха само зрители, а също се включиха в приготовленията и в представянето на стихотворенията.