Посланикът на Азербайджан ще съдейства ученици от 75. ОУ да имат достъп до повече културни събития

Посланикът на Република Азербайджан в България Негово Превъзходителство д-р Хюсейн Хюсейнов гостува в 75.ОУ „Тодор Каблешков“. Той разгледа училището, запозна се с условията, при които учат нашите деца, поинтересува се от трудностите и успехите им. Бяха обсъдени идеи как посолството на Азербайджан може да помогне на учениците от 75. ОУ. Първите съвместни инициативи ще бъдат посещения на театър и концерт през октомври и ноември. Посланик Хюсейнов беше посрещнат с изпълнения на ученици от 4-ти клас, които представиха традициите на Азербайджан и България. За подготовката им се погрижиха Людмила Стоянова, учител по музика и Гергана Ноева, класен ръководител на 4.в клас.

Гостуването на посланик Хюсейнов беше осъществено със съдействието на председателя на „Международна фондация България“ г-н Яков Джераси.