Посещение на пречиствателна станция „Бистрица“

На 22 март отбелязваме Международния ден на водата. По инициатива на Ученическия съвет 22 ученици от училището посетиха пречиствателна станция „Бистрица“, за да научат повече за един от най-важните ресурси на планетата.

https://youtu.be/92RRqN-7BoA