Посещение във Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 03.12.2019 г. г-жа Таня Маринова с учениците от III в клас и представители на Ученическия съвет посетиха Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Академията на МВР, за да се запознаят с достойната професия на пожарникарите. Децата научиха какви са рисковете от различните видове бедствия и какви действия предприемат звената, ангажирани с безопасността на хората. За финал бе оставена най-интересната част от посещението – атрактивна демонстрация, по време на която учениците ни с вълнения тестваха пожарникарски екипи и оборудване. Посещението бе част от планираните дейности за кариерно ориентиране в училището.