Поздравителен адрес от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето