План-прием за учебната 2024/2025 година

Започна записването на деца и ученици за новата 2024/2025 учебна година. Свободните места за подготвителните групи и за първи клас са въведени и в Информационната система на Столична община.

Можете да подадете кандидатурата на Вашето дете онлайн в ИСОДЗ или на място в канцеларията на 75. ОУ „Тодор Каблешков“. Необходимо е да носите акт за раждане. Ще Ви съдействаме за попълването на необходимата документация.