Открит урок за споделяне на добри практики при подготовката за НВО по БЕЛ в четвърти клас

Учениците от 4. „г“ клас с класен ръководител г-н Цветомир Маринов показаха в открит урок пред родители и учители от различни столични училища отличната си готовност за националното външно оценяване по БЕЛ.

Часът следваше реалните модули на изпита – аудиодиктовка, решаване на тест с избираеми отговори и попълване на бланка по официалния образец. След всяка част учениците анализираха работата си, посочвайки безпогрешно правописните правила, които са използвали. В края на часа г-н Маринов провери знанията на учениците и чрез любимата на неговия клас онлайн игра Kahoot.

Голямата изненада и награда за децата беше видеопоздрав от Слави – The Clashers, който каза, че бъдещето принадлежи на образованите хора.

Гостите бяха особено впечатлени от факта, че г-н Маринов общува с учениците си на „Вие“, като се обръща към тях с „господин“ и „госпожо“.

Откритият урок беше последван от колегиална дискусия между присъстващите учители от 37. СУ „Райна Княгиня“, 67. ОУ „Васил Друмев“, 103. ОУ „Васил Левски“, 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч и 75. ОУ „Тодор Каблешков“ за общите предизвикателства при подготовката за НВО.