Обявяване на заявители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ОУ“Тодор Каблешков“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

1.Заявител по Схема „Училищен плод“ –  „МВН-2“ ЕООД, с максимален брой доставки за всяка учебна година 590 бр.;

2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –   ЕТ „Зоров 91 – Димитър Зоров“, с максимален брой доставки за всяка учебна година 590 бр.

Заповед за избор на заявители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“