Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебни години

Обява за процедура за набиране на предложения