Обучение и тренинг на тема „Приобщаващо образование“

На 28 и 29 януари във Велико Търново се проведе обучение на педагогическия екип на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ на тема „Приобщаващо образование“, организирано от Фондация „Кузманов“. Водещ на обучението беше д-р Наталия Любенова, психолог с богат практически опит в образователната система. Тя заложи на тренингов подход, като чрез дискусии и игри постави фокус върху планирането и организирането на общата и допълнителната подкрепа на учениците, ролята на стереотипите, изграждането на чувствителност и разбиране към нуждите на децата.