Обучение за долекарска помощ

На 30.04.2019 г. колективът на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ бе обучен да оказва първа и долекарска помощ. Д-р Жени Дончева и екипът й обучиха голяма част от педагогическите специалисти как да реагират бързо и адекватно на различни критични ситуации, свързани пряко с риск за живота.